Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

LIFE LATELY


Η ζωή τελευταία είναι περίεργη. Δεν ξέρει τί θέλει, αλλάζει τα σχέδια από την μία μέρα στην άλλη, δεν ικανοποιείται με τίποτα, και γενικά έχει θέματα. Εγώ, κάνω ότι περνάει από το χέρι μου να συμβιβαστώ με ότι έρχεται στο δρόμο μου. Δεν είναι πάντα εύκολο αλλά μπορώ να πω πως μέχρι στιγμής τα καταφέρνω (για πόσο ακόμα δεν ξέρω). Βρίσκω πάντα τρόπους να μην σκέφτομαι και να φεύγω από την καθημερινότητα. Τις τελευταίες δύο μέρες πήγα στο χωριό μου για λίγες ώρες ηρεμίας. Καλές ήταν, αλλά τελείωσαν και αυτές. Το πράγμα έχει ως εξής: τίποτα από τα καλοκαιρινά μου σχέδια δεν πήγαν όπως θα ήθελα, και αυτό έχει ως συνέπεια να πηγαίνουν όλα στραβά, να υπάρχουν τριβές, νεύρα, ψυχολογικά. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Επιβιώνουμε με ότι μας δίνεται. Και η ζωή συνεχίζεται.

*****

Life is strange lately. It does not know what it wants, the plans change from one day to the next, it is not satisfied with anything, and generally it has issues. I, do everything in my power to live with what comes in my way. It is not always easy but I can say that so far I'm doing great (for how much longer I do not know). I always find ways not to think and clear my mind from the everyday life. For the last two days I went to my village for a few hours of rest. They were good, but they finished as well. The thing is that: none of my summer plans did go as I would like, and this leads to all go wrong, there are some nerves. But it's okay, everything is good. We survive with what we are given. And life goes on.
Until next time...
XXX

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου