Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

SOTD (song of the day)

Faul & Wad Ad vs. Pnau - ChangesBaby, I don't know
Just why I love you so
Maybe it's just the way
That God made me this day
Until next time...
XXX

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

SOTD (song of the day)

Birdy - People Help The People


                                                                             
    People help the people
And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it
People help the people
Nothing will drag you down
Oh and if I had a brain
Oh and if I had a brain
I'd be cold as a stone and rich as the fool
That turned all those good hearts away
Until next time...
XXX

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

SOTD (song of the day)

Daughter-Get Lucky


We've come too far to give up who we are
So let's raise the bar and our cups to the stars

She's up all night to the sun
I'm up all night to get some
She's up all night for good fun
I'm up all night to get lucky
Until next time...
XXX

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Τρίτη, 1 Απριλίου 2014