Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

SOTD (song of the day)

Birdy - People Help The People


                                                                             
    People help the people
And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it
People help the people
Nothing will drag you down
Oh and if I had a brain
Oh and if I had a brain
I'd be cold as a stone and rich as the fool
That turned all those good hearts away
Until next time...
XXX

6 σχόλια: