Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

SOTD (song of the day)

Daughter-Get Lucky


We've come too far to give up who we are
So let's raise the bar and our cups to the stars

She's up all night to the sun
I'm up all night to get some
She's up all night for good fun
I'm up all night to get lucky
Until next time...
XXX

4 σχόλια: