Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

THE NOTEBOOKS


Κάθε μέρα θα γράψω στο ημερολόγιο μου. Για την ακρίβεια έχω δύο. Πρώτο είναι το Q&A 5 Year Journal, και το δεύτερο του Paulo Coelho. Το πρώτο σε διευκολύνει, καθώς σου δίνει μία ερώτηση κάθε μέρα για πέντε χρόνια και εσύ πρέπει να απαντήσεις κάθε χρόνο, ανάλογα με το πόσο έχεις αλλάξει. Φοβερό ημερολόγιο. Το δεύτερο, είναι ένα απλό ημερολόγιο, το οποίο περιέχει στίχους από τα βιβλία του βραζιλιάνου συγγραφέα Coelho. Δεν ξεκινάω με το γραφικό "αγαπημένο μου ημερολόγιο". Ο τρόπος γραφής μου είναι περίεργος και κωδικοποιημένος. Γράφω πάντα αυτά που θέλω να θυμάμαι από κάθε μέρα και τα γράφω περιφραστικά. Το ξεκίνησα αυτό από το 2011. Ποτέ δε με είχα ικανή να κρατήσω σωστά ένα ημερολόγιο, γιατί πάντα το ξεχνούσα και στο τέλος το παρατούσα εντελώς. Από το 2011 όμως, κάτι έγινε και άλλαξε αυτό. Ίσως να φταίει και αυτό το σύστημα γραφής που βρήκα. Έχω κρατήσει όλα τα ημερολόγια των προηγούμενων ετών, και όταν θέλω να θυμηθώ τί έκανα τέτοια μέρα το 2013 π.χ. ανατρέχω σε εκείνη τη σελίδα. Μου έχει φανεί χρήσιμο πάρα πολλές φορές μέχρι τώρα. Μεγάλη κατηγορία σε όλα τα ημερολόγια μου αποτελούν οι "Days to Remember", όπως τις αποκαλώ. Είναι μέρες που για κάποιο λόγο ξεχωρίζουν από τις απλές καθημερινές, γιατί κάτι σημαντικό και ευχάριστο έχει συμβεί. Φοβερή ανακάλυψη!
*****

Every day I will write in my diary. In fact I have two. The first one is the Q & A 5 Year Journal, and the second one is by Paulo Coelho. The first one it makes it easy for you, as it gives you one question every day for five years and you have to answer each time, depending on how you have changed. Awesome calendar. The second one is a simple calendar, which contains quotes from the books of the Brazilian author, Coelho. I don't start with the typical phrase "my dear diary". My writing style is weird and coded. I always write what I want to remember about each day and I write it in a few words. I started this in 2011. I never thought I would be able to properly keep a diary, because I was always forgetting about it and in the end I would give up. Since 2011, however, something happened and I changed. Maybe this system of writing that I found is the reason. I keep all the diaries of previous years, and when I want to remember what I did on a day in 2013 for example, I look at that page. It has been useful too many times in the past. A great category in all of my calendars are the "Days to Remember", as I call them. There are days that somehow stand out from everyday life, because something important and pleasant happened then. Awesome find!
Until next time...
XXX

4 σχόλια: